ΚΡΑΤΗΣΗ
EL EN

LONG STAY BONUS

Mπορεί να φτάσει το 30% για μεγαλύτερη διαμονή.

Έκπτωση 20% για τις 4 πρώτες ημέρες. Mπορεί να φτάσει το 30% για μεγαλύτερη διαμονή.

ΚΡΑΤΗΣΗ